Home

U nited

P rogressive A ssociation N etherlands

Welcome to UPAN,

 

United Progressive Association (UPAN) was founded in July 2012 and it is an African oriented organization.

 

It was founded by Africans who are motivated by the desire to foster good relations among humanity; sponsor and promote charitable and philanthropic causes; to give members the best opportunity to making friends and feeling part of the community. It is a non-political, non-religious, non-tribal and a non-profit making association. Membership is open to all who meets the requirements irrespective of race, gender, religion or tribe.

 

We organize lots of social events for our members and we engage in activities that contributes to the wellness of the society such as community service, voluntary services, philanthropic services and so on.

 

Our motto: RULE. Respect Unity Love and Equality.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Welkom bij UPAN,

 

United Progressive Association (UPAN) is opgericht in juli 2012 en het is een Afrikaans georiёnteerde organisatie.

 

Het werd opgericht door Afrikanen die de wens hebben om goede relaties te bevorderen onder de mensheid, het sponsoren en het bevorderen van charitatieve en filantropische doelen, om leden de mogelijkheid te geven om vrienden te maken en het gevoel te geven een deel te zijn van een gemeenschap. Het is een niet politieke, niet religieuze, niet stamgebonden en non-profit organisatie. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die voldoet aan de eisen, ongeacht ras, geslacht, religie of stam.

 

Wij organiseren tal van sociale activiteiten voor onze leden en houden ons ook bezig met activiteiten die bijdragen aan het welzijn van de samenleving, zoals dienstverlening aan de gemeenschap, vrijwilligerswerk, filantropsiche diensten enzovoort.

 

Onze motto: RULE. Respect Unity Love en Equality.

Agenda:

 

16th march 2013,10am.

NL Doet. De bilt. Utrecht.

 

 

-UPAN 1 year anniversary celeberation, saturday 27th july 2013.

venue: hooivlinder 7. utrecht.

Time: 3pm.

 

21st march 2014 10am . NL DOET . Zuilen Utrecht.

 

UPAN 2 years anniversary celeberation. saturday 26 july 2014. Majella park Utrecht. 14:00